We gebruiken ze elke dag: als we onze kinderen naar school brengen, om een brief te versturen, als we ziek zijn… We doen daarvoor beroep op openbare diensten, ónze openbare diensten.

Deze diensten zijn openbaar omdat ze van jou, van mij, van de hele gemeenschap zijn. En dat met goede redenen: het gaat om sectoren die veel te belangrijk zijn om ze over te laten aan de wetten van de winst. Maar de overheid heeft daar geen oren naar. Haar besparingspolitiek vernietigt onze openbare diensten, ten nadele van de dienstverlening en het personeel.

Laat zien dat ook jij onze openbare diensten belangrijk vindt en solidair bent met de mensen die erin werken. Laat een blijk van steun achter voor Myriam, Filip en Nico.

service_publi_infir_nl.v01.jpgMyriam is verpleegster. Ze kent de stress, de zware nachten en het gebrek aan personeel. Myriam zou graag meer tijd hebben om met haar patiënten bezig te zijn en haar job naar behoren te kunnen uitoefenen. Maar met Maggie De Block gebeurt helaas het tegendeel. Het personeel wordt onder druk gezet en de middelen krimpen. Stuur een boodschap van steun aan Myriam!

 

service_publi_prof_nlr.v01.jpgFilip is leerkracht. Hij houdt van zijn werk en geeft zich volledig. Maar met overbevolkte klassen kan hij niet elke leerling de aandacht geven die nodig is. In die omstandigheden werken, dat kruipt niet in je kleren. Net als jij droomt ook Filip van een samenleving waar elk kind een plek heeft in een kwaliteitsvolle school. Stuur een boodschap van steun aan Filip!

 

service_delijn_nl.v01.jpgNico is buschauffeur. Elke week zit hij bijna 40 uur in het verkeer en dus ook in de file. Overvolle bussen, vertragingen en stress. Voor hem is dat dagelijkse kost. Net zoals jij, droomt Nico van een goed werkend openbaar vervoer, dat goedkoop en stipt is en voldoende bussen inlegt. Doordat er een groot gebrek aan personeel is, presteert hij soms tientallen overuren, maar hij heeft nooit tijd om die op te nemen. Die druk weegt zwaar op hem. Stuur een boodschap van steun naar Nico!Al 201 mensen steunden onze openbare diensten. Jij ook?

Als je aanklikt ‘je mag mij mailen’ ‘je mag mij sms’en’ worden je gegevens opgenomen in de gegevensbank van de PVDA om je, volgens jouw interesses, op de hoogte te houden van publicaties en activiteiten van de PVDA. Je hebt het recht om deze gegevens op te vragen en te verbeteren. Richt je vraag naar PVDA, Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel of pvda@pvda.be.

177 reacties

 • ondertekend 2018-02-03 07:10:16 +0100
  Dank voor jullie dagelijkse inzet. Veel respect
 • ondertekend 2017-12-02 12:35:06 +0100
 • ondertekend 2017-10-24 11:36:39 +0200
 • ondertekend 2017-10-24 11:23:02 +0200
  Jullie zijn goed bezig, met het hart op de juiste plaats! Proficiat
 • ondertekend 2017-10-24 09:30:53 +0200
 • ondertekend 2017-10-17 17:18:08 +0200
 • ondertekend 2017-10-17 15:11:58 +0200
  De openbare diensten zijn het kloppend hart van de maatschappij. Jullie zijn juweeltjes !!!
 • ondertekend 2017-10-16 21:17:52 +0200
  Jullie genieten allen mijn onvoorwaardelijke steun! Omdat mensen belangrijk zijn!
 • ondertekend 2017-10-16 16:14:53 +0200
  Openbare diensten zoals jullie jobs zijn veel te belangrijk om ze in handen te spelen van geprivatiseerde bedrijven ,bij wie het alleen om winst te doen is en niet om welzijn . Zoals vorige week nog maar eens bewezen is in pano .
 • ondertekend 2017-10-12 21:30:21 +0200
  Désiré Van Roy
 • ondertekend 2017-10-12 18:55:29 +0200
  Jullie zijn broodnodig in deze dolgedraaide, meer en meer geprivatiseerde maatschappij !
 • ondertekend 2017-10-12 10:15:26 +0200
  De afbraakpolitiek die deze regering voert tegen de openbare diensten is een regelrechte schande. Ik kan alleen maar bewondering hebben voor al de mensen die dag (en nacht) klaarstaan voor een laag tot gemiddeld loon en meer en meer minachting van de publieke opinie. No pasaràn!
 • ondertekend 2017-10-11 22:15:49 +0200
  jos fransen

  Zonder Myriam, Filip, Nico en zovele anderen zou onze samenleving armer, kouder en eenzamer zijn. Jullie zijn hard nodig en verdienen onze steun én die van de overheid. Onze steun hebben jullie alvast, nu nog…
 • ondertekend 2017-10-11 19:50:20 +0200
  Zelf werkzaam in het openbaar vervoer, SOLIDAIR met ALLE werknemers in de openbare diensten die dikwijls in moeilijke omstandigheden werken in een besparingsklimaat!
 • ondertekend 2017-10-11 19:20:02 +0200
  Diederik Bruynseels, bedankt voor uw inzet.
 • ondertekend 2017-10-10 23:09:19 +0200
  Openbare diensten zijn deze die echt niet in privéhanden thuishoren, zoals de gezondheidszorg, de banken, basis nutsvoorzieningen, publieke administraties. Deze dingen zijn noodzakelijk om een gezonde economie uit te bouwen. De privatiseringen zijn een gevolg van belangenvermenging tss de politiek en de commerciële sector. Ze zuigen onze economie, onze welvaart leeg.

  Dat is gewoon politiek misdadig. Sommige openbare diensten kunnen wel efficiënter gemaakt door administratieve vereenvoudiging. Dat is de taak van de politiek; laat besturen efficiënter werken, geen roofbouw op werknemers. Maar laat ons eerst beginnen met efficiënter bestuur door professioneel management ipv goed in de markt liggende politici
 • ondertekend 2017-10-10 16:00:41 +0200
  Aan jullie alle drie mijn volle steun voor jullie inzet. Aan de opeenvolgende regeringen: maak werk van een vermogenskadaster en een vermogensbelasting (zodat de 1% die 60% van de door de werkende mensen voortgebrachte rijkdom bezitten eindelijk ook meebetalen) en investeer met dat geld structureel en goede openbare diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en openbaar vervoer. OMGOOIEN, die koers van 40 jaar neoliberaal beleid van besparingen om de rijken nog rijker te maken!
 • ondertekend 2017-10-10 15:41:05 +0200
  wat jullie doen is superbelangrijk. Onze maatschappij functioneert dank zij jullie inspanningen.
 • ondertekend 2017-10-10 14:16:47 +0200
 • ondertekend 2017-10-10 12:32:49 +0200
  als gepensioneerd spoorman mijn grootste sympathie voor de openbare diensten!
 • ondertekend 2017-10-10 11:40:25 +0200
  We hebben jullie allemaal had nodig. Goede publieke diensten zijn onontbeerlijk voor een solidaire samenleving.
 • ondertekend 2017-10-10 11:22:29 +0200
  Openbare dienst is voor de mensen, door de mensen.
 • ondertekend 2017-10-10 10:41:02 +0200
  Nu een versnelling hoger en op naar een algemene staking, mensen van het acv doe mee!!!!!!!
 • ondertekend 2017-10-10 10:23:49 +0200
  Mijn steun heb je

  Grtjs Patrick
 • ondertekend 2017-10-10 09:47:47 +0200
  Misschien denk je dat je er alleen voor staat, maar je beste vrienden zie je niet, ze staan achter je. Wellicht mag je meer steun verwachten en zal je meer steun krijgen van mensen. Dat is helemaal terecht.
 • ondertekend 2017-10-10 09:36:18 +0200
  Respect ! Jullie cruciale rol in de maatschappij wordt fel onderschat.
 • ondertekend 2017-10-10 09:21:30 +0200
  als de bus weer te laat is klagen de mensen over De Lijn. klopt, ik heb ook graag een goede dienstverlening. maar ge moet ze wel kunnen bieden als chauffeurs: de overheid knipt in de werkingsmiddelen, de bazen van de lijn voeren gewoon uit. alleen als we samen, personeel én gebruikers, de krachten bundelen kunnen we de politici dwingen om in ons te investeren. Dat in plaats van telkens ons gewone mensen de volgende besparingen in ons strot te duwen.
 • ondertekend 2017-10-10 08:56:16 +0200
 • ondertekend 2017-10-10 08:52:47 +0200
  de openbare diensten zijn een waarborg voor kwaliteitsvolle dienstverlening
 • ondertekend 2017-10-10 08:31:01 +0200
  Volhouden, mannen, nie plooien en de andere vakbondsleden overtuigen om mee te doen!