We gebruiken ze elke dag: als we onze kinderen naar school brengen, om een brief te versturen, als we ziek zijn… We doen daarvoor beroep op openbare diensten, ónze openbare diensten.

Deze diensten zijn openbaar omdat ze van jou, van mij, van de hele gemeenschap zijn. En dat met goede redenen: het gaat om sectoren die veel te belangrijk zijn om ze over te laten aan de wetten van de winst. Maar de overheid heeft daar geen oren naar. Haar besparingspolitiek vernietigt onze openbare diensten, ten nadele van de dienstverlening en het personeel.

Laat zien dat ook jij onze openbare diensten belangrijk vindt en solidair bent met de mensen die erin werken. Laat een blijk van steun achter voor Myriam, Filip en Nico.

service_publi_infir_nl.v01.jpgMyriam is verpleegster. Ze kent de stress, de zware nachten en het gebrek aan personeel. Myriam zou graag meer tijd hebben om met haar patiënten bezig te zijn en haar job naar behoren te kunnen uitoefenen. Maar met Maggie De Block gebeurt helaas het tegendeel. Het personeel wordt onder druk gezet en de middelen krimpen. Stuur een boodschap van steun aan Myriam!

 

service_publi_prof_nlr.v01.jpgFilip is leerkracht. Hij houdt van zijn werk en geeft zich volledig. Maar met overbevolkte klassen kan hij niet elke leerling de aandacht geven die nodig is. In die omstandigheden werken, dat kruipt niet in je kleren. Net als jij droomt ook Filip van een samenleving waar elk kind een plek heeft in een kwaliteitsvolle school. Stuur een boodschap van steun aan Filip!

 

service_delijn_nl.v01.jpgNico is buschauffeur. Elke week zit hij bijna 40 uur in het verkeer en dus ook in de file. Overvolle bussen, vertragingen en stress. Voor hem is dat dagelijkse kost. Net zoals jij, droomt Nico van een goed werkend openbaar vervoer, dat goedkoop en stipt is en voldoende bussen inlegt. Doordat er een groot gebrek aan personeel is, presteert hij soms tientallen overuren, maar hij heeft nooit tijd om die op te nemen. Die druk weegt zwaar op hem. Stuur een boodschap van steun naar Nico!Al 201 mensen steunden onze openbare diensten. Jij ook?

Door deze petitie te ondertekenen verklaar je je akkoord dat de PVDA de door jou verstrekte gegevens bijhoudt om je naargelang je interesses op de hoogte te houden van standpunten en activiteiten van de PVDA. Je kunt die gegevens opvragen, laten verbeteren en laten verwijderen. Dat kan per e-mail naar [email protected], of per brief naar PVDA, M. Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel. Als je vindt dat we je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verwerkt hebben, kun je een klacht indienen bij de Privacycommissie. Meer over het privacybeleid van de PVDA: www.pvda.be/privacy.

176 reacties

 • Paul De Haene
  ondertekend 2017-10-08 22:26:38 +0200
  Voor al die openbare diensten betaal ik met plezier belastingen
 • Diane Janssen
  ondertekend 2017-10-08 22:24:33 +0200
  veel respect voor jullie inzet en zorg om de diensten te geven die noodzakelijk zijn voor ons, vaak in drukke, moeilijke omstandigheden omwille van o.a. personeelsgebrek. daarom ondersteun ik jullie actie van dinsdag 10 oktober voor het behoud en uitbreiding van onze openbare diensten.
 • Jan Buyl
  ondertekend 2017-10-08 19:55:00 +0200
 • Ilse Campo
  ondertekend via 2017-10-08 19:45:28 +0200
  Een dikke proficiat voor jullie allen Ik heb ongelooflijk veel bewondering voor het werk dat jullie doen ik weet dat jullie tijdens je werk altijd nieuwe pesterijen van de overheid moeten ondergaan Hartelijk bedankt dat je toch elke dag je werk wilt doen
 • Marie-louise De Ridder
  ondertekend 2017-10-08 19:24:39 +0200
  Marie-louise De Ridder
 • Lydia Bruggeman
  ondertekend 2017-10-08 17:50:12 +0200
  Niet opgeven! Jullie verzetten elke dag hopen werk voor de gemeenschap en wij waarderen dat heel hard. Ik weet dat er vandaag politieke partijen zijn die dat niet doen en alles te koop willen zetten. Maar ooit gaat het veranderen en daar gaan we samen voor gaan.
 • Luc Gevers
  ondertekend 2017-10-08 16:55:04 +0200
 • Josiane Van Quickelberghe
  ondertekend 2017-10-08 16:32:31 +0200
  Van ganser harte: steun aan de openbare diensten. Geen afslanken van de overheid maar uitbouwen ervan!
 • Vera Praet
  ondertekend 2017-10-08 13:37:52 +0200
  Jullie leveren goed werk ondanks de onophoudelijke werkdruk en slechte verloning ,openbare diensten moeten dringend meer middelen krijgen.
 • Alain Claessens
  ondertekend 2017-10-08 13:27:04 +0200
 • Johan Pieters
  ondertekend 2017-10-08 11:37:49 +0200
  Beste Myriam, Filip, Nico,

  Zonder mensen als jullie wordt onze maatschappij onleefbaar. Eerst de mensen dan de winst.

  Van harte, Johan
 • Jozefina De Prins
  ondertekend 2017-10-08 10:30:27 +0200
  Wij hebben verzorgingsinstellingen nodig waar het personeel terug voldoende tijd krijgt om mensen op een menswaardige manier te verzorgen en ook om een luisterend oor te bieden. Dat is van levensbelang, zeker in ouderlingen tehuizen.

  Leraren moeten weer met zorg en de nodige middelen het beste uit de leerlingen naar boven kunnen halen. Aan de mensen in die diensten ligt het niet, hun inzet is er maar de besparingsdrang van onze regeringen maken veel kapot, dus ik steun de strijd van de openbare diensten, omdat ze nodig zijn.
 • Roel Sergeant
  ondertekend 2017-10-08 10:00:50 +0200
 • Tim Joye
  ondertekend 2017-10-08 09:41:52 +0200
 • Anne-Mie Knaepen
  ondertekend 2017-10-07 23:58:47 +0200
  Ik merk dat openbare diensten veel makkelijker bereikbaar moeten zijn voor iedereen, zeker voor diegenen die het moeilijker hebben, ook al valt dat niet direct op (als ik uit eigen ervaring spreek, taalachterstand bij kinderen, zich niet goed kunnen uitdrukken bij volwassenen, begeleiding vanaf de eerste signalen van problemen, …). Nu moeten vaak mensen op de wachtlijst staan bij zelfstandige praktijken, een hele papiermolen doorlopen, etc … Ik vind het dus fantastisch dat degenen die – onder grote druk – nog steeds gemotiveerd blijven (zoals bijv. verpleegkundigen, weet ik uit persoonlijke ervaring) en leerkrachten (professionele ervaring), …. en zich dan ook 100 % en meer blijven inzetten.
 • Willem De Witte
  ondertekend 2017-10-07 23:22:28 +0200
  Mensen in nood helpen, dat verdient een bloemetje én respect en waardering door meer investeringen in openbare diensten.
 • An Vanhove
  ondertekend 2017-10-07 22:58:03 +0200
  An : stop dat privatiseren, dit is alleen achteruitgang, laat ons vooral vooruitgaan, samen. Openbare diensten moeten blijven, alleen zo worden we er samen beter door. Iedereen wil graag goed verzorgd worden, maakt niet uit welke dienst je aan de maatschappij verleent, alles is belangrijk, iedereen telt !!!
 • Johnny Verkest
  ondertekend 2017-10-07 22:04:43 +0200
  Volhouden! Volharden! Hopen en vooral niet opgeven, vooral ook durven blijven dromen, de meeste dromen zijn bedrog maar deze niet, de huidige regering is en blijft veel te hardvochtig en vooral totaal wereld- en volksvreemd, volksverlakkerij in de hoogste graad heet hun misdaad, jammer genoeg onbestraft, anders zaten zij met hun allen allang in een of andere cel, waar ze zouden thuishoren in the first place,maar dan nog zouden zij het niet snappen en blijven verder regeren vanuit hun cel waarschijnlijk…zo achterlijk gedragen zij zich doorlopend en de media stelt zich ertegen te onkritisch op, integendeel blijft deze mensen van forum achter forum voorzien, messcherpe veroordeling is wat ze verdienen en ook ooit zullen krijgen, vroeg of laat, hopelijk niet te laat!!… The establishment weet je wel de oudste en onuitroeibaarste kwaal en kwaad van België, vol arrivisten en fils à papa, vind je nu terug welig tierend in alle geledingen van onze al zo zieke en verziekte maatschappij en systeem dat compleet faalt en blijft falen, veel teveel en terug meer en meer vriendjespolitiek, verbetering met een ‘operationele’ pvda in de volgende regering!!!! Ik wens het iedereen toe in het belang van iedereen en niet enkel in het belang van de onrechtvaardigen die hier nu de touwtjes in handen hebben en hardvochtig regeren en alle onrechtvaardige ondergeledingen…iedereen gelijk voor de wet en zege voor iedereen!!! Iedereen doet wat ie kan naar bestvermogen en dat alle vertrouwen in elkaar daarmee dan ook voor eens en altijd terug moge keren!!! Ik wens ook jullie van alle openbare diensten dit van ganser harte toe, want wie goed doet goed ontmoet!!!
 • stephanie verbrugghe
  ondertekend 2017-10-07 20:59:14 +0200
  Voor toegankelijke en goed werkende openbare dienstverlening waar de mens centraal staat. Tegen privatisering van deze diensten, waar winst voorop komt te staan.
 • Raymond Vanderlooy
  ondertekend 2017-10-07 19:20:22 +0200
  Bouw het openbaar vervoer uit, daardoor verminder je het verkeer op de weg, dus minder files,minder vervuiling, enz. Investeer in goede treininfrastructuur en waterwegen zodat minder zwaar vervoer over onze wegen moet,dit zorgt voor minder kosten voor onderhoud en minder uitstoot van CO2. Geef ons onze openbare diensten terug want ze komen iedereen ten goede en de happy few.

  Raymond Vanderlooy
 • Jean Monten
  ondertekend 2017-10-07 19:04:48 +0200
  Jullie zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving.

  Veel dank voor jullie inzet en succes met jullie actie.
 • Jean Festraets
  ondertekend 2017-10-07 18:46:43 +0200
  Jean Festraets Proficiat voor al jullie persoonlijke inzet voor de zieken mensen, waarvoor dank en veel sterkte: Jean.
 • Chantal Huyck
  ondertekend via 2017-10-07 18:33:31 +0200
  Mijn zeer intens respect voor jullie en mensen die in de. Zorg werken, houd de moed er in, liefs Chantal
 • Mario Degryze
  ondertekend 2017-10-07 18:14:08 +0200
  Mijn steun aan de openbare diensten en alle mensen die er in werken , maar jullie zijn ook maar mensen het moet haalbaar blijven en menselijk voor jullie. I k heb begrip en steun jullie actie tegen de bespaarings politiek in de openbare diensten ten naadele van de dienstverlening en jullie het personeel.
 • Annick Hanus
  ondertekend 2017-10-07 16:55:57 +0200
  Jullie leveren mooi werk. PROFICIAT!!
 • Martine Roelandt
  ondertekend 2017-10-07 16:30:14 +0200
  Blijven hopen en dromen! De gewone mens rekent op u!
 • Toon Mondelaers
  ondertekend 2017-10-07 16:21:11 +0200
 • Claude D'hondt
  ondertekend 2017-10-07 16:09:48 +0200
  van harte dank voor jullie constante inzet, bravi
 • lilian keersmaekers
  ondertekend 2017-10-07 15:24:50 +0200
  Dank je wel voor wat je doet.

  Laten we met zijn allen solidair blijven.

  We laten ons niet misleiden en manipuleren door populistische mooipraters.

  Samen sterk.

  Lilian
 • Mike Rasschaert
  ondertekend 2017-10-07 15:10:25 +0200
  geef de moed niet op. We moeten blijven strijden om de privatiseringen tegen te gaan. We hebben de openbare diensten nodig. Jullie hebben mijn respect voor het werk dat jullie doen.

Nieuws

Liquid syntax error: Error in tag 'subpage' - No such page slug nieuws